Werking

Aanmelding:

U kan bij ons terecht op eigen initiatief of na verwijzing van uw huisarts, kinderarts, NKO-arts, orthodontist, school, CLB,..

Je kan online aanmelden via het contactformulier (online aanmelden) of telefonisch op 0485/67.92.61.

Voor het intakegesprek dient u in het bezit te zijn van een voorschrift voor het logopedisch bilan. Dit voorschrift kan u verkrijgen bij de huisarts. Dit voorschrift heeft u nodig om het logopedisch onderzoek te laten uitvoeren en brengt u mee bij de eerste afspraak, samen met 2 klevertjes van de mutualiteit en eventuele andere gegevens (bv. een verslag van het CLB, dokter, vorige therapeuten,…).

Tijdens het eerste gesprek wordt de hulpvraag en de voorgeschiedenis van het probleem in kaart gebracht. Daarnaast worden de nodige onderzoeken afgenomen en de mogelijkheden tot terugbetaling besproken. De resultaten worden gebundeld in een verslag dat met u besproken wordt. Indien er logopedie opgestart wordt (binnen de 60 dagen na de testen) kan u voor de testen ook terugbetaling krijgen van de mutualiteit.

Indien er na het onderzoek besloten wordt om de logopedie op te starten, moet u een afspraak maken met de geneesheer- specialist om een voorschrift te krijgen voor de logopedische sessies.

Zodra we over alle voorschriften beschikken, sturen we het dossier op naar de mutualiteit om de terugbetaling in orde te brengen.

Daarna kan de therapie starten bij één van de collega-logopedisten in de praktijk. Er wordt samen met de behandelende logopediste gezocht naar een vast moment per week (meestal 2x 30′ of 1x 60′ per week) waarop de therapie kan doorgaan.

Bij kinderen met ontwikkelings- of leerproblemen betekent een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen een grote meerwaarde. Daarom staan wij ook open voor overleg met het zorgteam op school, GON-begeleiding of andere behandelende therapeuten of artsen. Met uw toestemming nemen we, indien nodig, contact op met eventuele andere diensten (de school, het CLB, de arts,…). Therapie bij ontwikkelings- en leerstoornissen is niet van korte duur.  De meeste kinderen zijn 1 à 2 jaar in begeleiding, soms langer.

 

Afspraken:

Een therapiebeurt duurt 30 of 60 minuten, afhankelijk van de leeftijd en het probleem. Normaal gezien starten we met een frequentie van 2 x 30 minuten per week of 1 x 60 minuten per week. Dit kan later afgebouwd worden.

Bij afwezigheid is het belangrijk om op voorhand te verwittigen (indien mogelijk 24u op voorhand), zo niet wordt de sessie aangerekend.

Tarieven:

De logopedisten van ‘t Logoblok zijn geconventioneerd. Dit wil zeggen dat we in de praktijk de tarieven hanteren die door het RIZIV werden vastgelegd. U kan op een terugbetaling van ongeveer 75% van het honorarium rekenen als de stoornis onder de verplichte verzekering valt. Indien niet voldaan is aan de voorwaarden van de verplichte ziekteverzekering, dan kan u vaak terecht bij de aanvullende verzekering van uw ziekenfonds. Deze tarieven van tussenkomst verschillen van ziekenfonds tot ziekenfonds. Rechthebbenden met voorkeursregeling krijgen tot 90% van de kosten terugbetaald. Wij informeren u graag over de verschillende mogelijkheden voor terugbetaling of vragen na wat voor u van toepassing is.  In onderstaande tabel vindt u de tarieven die gelden vanaf 1 april 2024:

Patiënten zonder voorkeursregeling

honorarium

tegemoetkoming

remgeld

bilanzitting 30 min

€ 42,75

€ 35,25

€ 7,50

evolutiebilan 60 min.

€ 51,50

€ 40,50

€ 11

sessie van 30 min.

€ 36,14

€ 30,64

€ 5,50

sessie van 60 min.

€ 72,59

€ 61,59

€ 11,00

sessie 30 min. op school

€ 34,91

€ 28,91

€ 6

Patiënten met voorkeursregeling

honorarium

tegemoetkoming

remgeld

bilanzitting 30 min.

€ 42,75

€ 39,75

€ 3,00

evolutiebilan 60 min.

€ 51,50

€ 47,00

€ 4,50

sessie van 30 min.

€ 36,14

€ 34,14

€ 2,00

sessie van 60 min.

€ 72,59

€ 68,09

€ 4,50

sessie 30 min. op school

€ 34,91

€ 32,91

€ 2,00