Eentalig

De taalontwikkeling verloopt volgens een bepaald patroon. Bij een aantal kinderen kent deze ontwikkeling een vertraagd of afwijkend verloop. De taalontwikkelingsstoornis kan zich zowel in de ontwikkeling van de taalvorm (verbuigingen en vervoegingen en de zinsbouw), de taalinhoud (woordenschat) als in het taalgebruik uitten. Wanneer er geen specifieke oorzaak is voor de taalontwikkelingsstoornis spreken we van een primaire taalontwikkelingsstoornis. Als de taal zich niet normaal ontwikkelt ten gevolge een verstandelijke handicap, een gehoorstoornis of een psychische stoornis, dan spreken we van een secundaire taalontwikkelingsstoornis. Bij een taalontwikkelingsstoornis kunnen er zowel problemen voordoen in het begrijpen als in het spreken.