Wie zijn wij?

Liesbeth Scheys, logopediste:

Ik studeerde in 2005 af als licentiaat in de logopedie en audiologie aan de KULeuven. Een jaar later behaalde in ook mijn diploma van geaggregeerde voor het secundair onderwijs (2006, KULeuven) en van de voorgezette opleiding buitengewoon onderwijs (2006, KHLeuven). Na mijn studies begon ik als zelfstandige logopediste in bijberoep te werken. Daarnaast werkte ik eerst een jaar in het K.I. Woluwe type 7 bij kleuters en lagere schoolkinderen met een taalstoornis. In 2007 begon ik te werken in het ganspoelinstituut bij kinderen en jongeren met een visueel-meervoudige beperking. In de zelfstandige praktijk specialiseerde ik me via bijscholingen voornamelijk op het terrein van leerstoornissen en taal- en articulatiestoornissen.

 

Laura Salaets, logopediste:

In 2018 behaalde ik mijn master in de logopedische en audiologische wetenschappen aan de KU Leuven. Hierna ben ik meteen beginnen werken in ’t Logoblok. Daarnaast werk ik ook nog in BBOG Woudlucht. Hier sta ik voornamelijk in type 9, lagere schoolkinderen met autisme, en in type 2, lagere schoolkinderen met een verstandelijke beperking.

In 2020 volgde ik het postgraduaat meertaligheid aan Thomas More Antwerpen. Hierdoor heb ik me verder gespecialiseerd in taal- en communicatiestoornissen bij ééntalige en meertalige kinderen. Daarnaast volgde ik ook heel wat bijscholingen over leerstoornissen, articulatie, fonologische stoornissen en afwijkende mondgewoonten. Ik heb bovendien ook kennis van SMOG (spreken met ondersteuning van gebaren).

 

Aljana Van den Broek, logopediste:

Ik studeerde in juni 2019 af als logopediste aan Thomas More Antwerpen. Na mijn studies ging ik meteen aan de slag bij ’t Logoblok. Ik werk voornamelijk met kinderen die moeilijkheden ondervinden met lezen, schrijven of rekenen. Daarnaast verdiep ik me ook graag in articulatieproblemen en afwijkende mondgewoonten.

In 2020 volgde ik een opleiding om stottertherapeute te worden bij Cioos (Centrum voor Informatie, Onderzoek en Opleiding over Stotteren). Ik begeleid mensen (kleuters, lagere school kinderen, tieners en volwassenen) die problemen ondervinden met hun stotteren. Ik bied hun denkpatronen en technieken aan die het stotteren kunnen reduceren of wegnemen. Daarnaast geef ik ook oudercursussen om ouders voldoende handvaten te geven omtrent het stotteren.

 

Marie Vandeput, logopediste:

In juni 2018 studeerde ik af als logopediste aan de Arteveldehogeschool te Gent. In juni 2019 kreeg ik mijn diploma van buitengewoon onderwijs, waar ik nu ook voltijds werkzaam ben. Ik werk namelijk sinds september 2019 in de Parkschool te Leuven. Hier ben ik verantwoordelijk voor de eindklassen van type basisaanbod. Op hetzelfde moment begon ik te werken in ’t Logoblok.   

Ik heb het meeste ervaring met leer- , taal- en communicatiestoornissen.