Articulatie

LOGOBLOK_blauw

Bij articulatieproblemen gaat het over stoornissen waarbij spraakklanken niet of verkeerd uitgesproken worden. Het kan dus zowel om een weglating, vervanging of vervorming gaan. De ene heeft bijvoorbeeld moeite met de /s/: dat noemen we dan wel eens “lispelen” of “slissen”. De andere maakt van een /t/ een /k/: “bot” wordt dan “bok”, enz. Soms komt een meervoudige articulatiestoornis voor. Daarbij worden meerdere klanken weggelaten, vervangen of vervormd. Ook bij beroepssprekers en studenten kan aan articulatie en streektaal gewerkt worden i.f.v. hun (toekomstige) beroep.