Meertalig

MEERTALIGHEID

Word je kind meertalig opgevoed? Kan je kind moeilijk Nederlands leren? Dit kan verschillende oorzaken hebben:

1. Het kind is de taal nog aan het leren. Een nieuwe taal leren vraagt tijd. Dit is de normale taalontwikkeling. Het duurt ongeveer 2 tot 3 jaar om een nieuwe taal te leren. 

Advies:

Het kind heeft geen logopedische begeleiding nodig. Geef je kind de tijd om de taal te leren. De logopedist kan je tips geven om de taalontwikkeling te stimuleren.

2. Het kind heeft een blootstellingsachterstand. Het kind spreekt de moedertaal goed. Het kind spreekt niet goed Nederlands. Het kind krijgt te weinig taalaanbod in het Nederlands. Je leert een taal door de taal vaak te horen en te spreken.

Advies:

Het kind heeft geen logopedische begeleiding nodig. De logopedist geeft je tips om het taalaanbod te vergroten en verbeteren.

3. Het kind heeft een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Het kind spreekt de moedertaal niet goed. Het kind spreekt het Nederlands niet goed.

Kenmerken van taalontwikkelingsstoornissen (TOS):

  • Het kind praat niet of weinig.
  • Het kind kent weinig woorden.
  • Het kind kan moeilijk op het woord komen. Het kind gebruikt verkeerde woorden.
  • Het kind is niet goed te verstaan. Het kind vervormt woorden.
  • Anderen begrijpen het kind moeilijk.
  • Het kind wordt boos als hij of zij niet begrepen wordt of anderen niet begrijpt.
  • Het kind maakt korte zinnen of veel fouten bij het maken van zinnen.
  • Het kind kan moeilijk verhalen vertellen.

Advies:

Logopedische therapie is aangeraden. De logopedist oefent het Nederlands. Ze geeft tips om thuis de moedertaal te oefenen met het kind.

De logopedist onderzoekt het Nederlands en de moedertaal grondig. De logopedist kan besluiten over welke oorzaak het gaat. Ze kan je tips geven. Er wordt logopedische begeleiding opgestart, als het nodig is.

Algemene tips

Spreek je moedertaal of een taal die je echt goed kent.

In welke taal troost je je kind? In welke taal kan je goed over je gevoelens praten? Alleen

in een taal die je echt goed kent, zal je genoeg taal kunnen aanbieden.

Spreek je een taal die je zelf niet goed kan? Dan zal het kind de taal ook niet goed kunnen leren.

Verbind een taal zoveel mogelijk met een persoon of een situatie.

Hebben mama en papa een andere moedertaal? Zorg voor structuur!

Meng de talen niet.

Je kind mengt de talen? Dat is normaal!

Probeer dit zelf niet te doen! Geef het goede voorbeeld.

Zorg thuis voor een uitgebreid taalaanbod in je moedertaal.

Je kind leert een taal door die veel te horen. Praat veel, zing liedjes, lees voor …

Wordt de taal veel gesproken? Dan zal het kind deze taal snel leren.

Wordt de taal weinig gesproken? Dan zal het kind deze taal niet snel leren.

Zorg in de vrije tijd voor een goed taalaanbod.

Activiteiten in het Nederlands zijn een goed idee! Bijvoorbeeld: dansen, voetbal …

Maak zelf uitstapjes. Bijvoorbeeld: dierentuin, theater …

Je kind motiveren en ondersteunen voor elke taal is heel belangrijk.

Zorg voor een positieve sfeer rond elke taal.

Leer zelf de tweede taal. Dit heeft een positief effect op je kind.

Spreek je niet goed Nederlands? Spreek dan de moedertaal met je kind.

Heb een basis in het Nederlands? Dit is heel goed! Je kan dan met de juf praten, een spel spelen met je kind …

Heb geduld!

Een nieuwe taal leren vraag veel tijd. Blijf je kind motiveren!

Zorg dat er niet te veel druk op je kind staat.